Newsletter 06/2014 - Nyt på markedet

02.07.2014 - 20 MW pulje til private: afgørelsen forsinket

EU’s godkendelse af en ny solcelleordning trækker yderligere ud: I stedet for den forventede afgørelse omkring den danske solcellelovgivning har Europa-Kommissionen sendt yderligere spørgsmål til sagen. Dermed forsinkes også de midlertidigt forhøjede afregningssatser for den fremtidige pulje til private husstande, boligforeninger og fælleslaug på 20 MW i årene 2013-2017. Reglerne vil først sættes i kraft i det omfang og fra det tidspunkt, de godkendes af Europa-Kommissionen – sandsynligvis vil afgørelsen dog ikke vil falde på denne side af sommerferien. Vi holder dig opdateret.

Forudsat alt vil gå efter planen, er solcellepuljen delt op i tre underpuljer:

  • Underpulje 1: 10 MW pr. år er dedikeret til tilslutning af egen forbrugsinstallation i en husstand
  • Underpulje 2: 5 MW pr. år er dedikeret til fælles anlæg organiseret i laug – uden nettoafregning
  • Underpulje 3: 5 MW pr. år er dedikeret til fælles anlæg, der kun nettoafregner fælles forbrug

Når puljen åbner, er det muligt at indsende ansøgning til Energinet.dk, og puljerne for 2013 og 2014 vil sandsynligvis indkaldes med en måneds varsel. Herefter modtager ansøgere et eventuelt tilsagn, hvilket gælder i to år. Det betyder, at anlægget skal være installeret inden for de to år. Ved ansøgning gælder ”først til mølle princippet”. Da ansøgningen muligvis vil kræve detaljerede angivelser, anbefaler vi at aktualisere projekter i planlægning allerede nu, så dokumentationen er klar når puljen åbnes. Kommuner, erhverv og organisationer ikke har mulighed for at ansøge.

Link: Pressemeddelelse Energy supply