Newsletter 04/2015 - Nyt på markedet

05.08.2015 - Ændret ansøgningsprocedure for støtte til solcelleanlæg

Fra 1. juli 2015 gælder der ændrede procedurer for ansøgningen om pristillæg til solceller og andre VE-anlæg, samt nettoafregning. Det oplyste Energinet i en pressemeddelelse.

Ifølge de nye regler vil kommende anlægsejere kun få støtte til elproduktion fra solceller, hvis de har fået et tilsagn om mulighed for pristillæg fra Energinet.dk, inden de går i gang med deres projekt. Ansøgningsprocedurerne bliver dermed identiske med de ansøgningsregler, som gælder for solcellepuljen til private husstande, lejeboliger, solcellelav mv.

De nye regler gælder alle fremtidige solcelleanlæg, der nettilsluttes efter 1. januar 2016, og hvor projektet påbegyndes efter 1. juli 2015.

Vær venligst opmærksom på, at de nye anlægsejere forventeligt dog først kan søge fra slutningen af august 2015. Folketinget nåede at vedtage de overordnede lovændringer, mens de bekendtgørelser, der udmønter detaljerne i loven, endnu ikke er sendt i høring på grund af folketingsvalget. Alle forslag har høringsfrist d. 13. august 2015.

Image copyright: Energinet.dk

I stedet for den nye ansøgningsprocedure beskrevet i artiklen, har dine kunder stadig mulighed for at søge de særlige solcellepuljer. Efterårsrunden starter d. 1. oktober 2015.

Videregående informationer om emnet finder du på Energinet’s hjemmeside. Her får du og dine kunder også vejledninger for projekter, hvor projektstarten eller nettilslutningstidspunktet ikke matcher de ovennævnte datoer.

Link: Pressemeddelelse Energinet og yderligere vejledning