Newsletter 02/2016 - Nyt på markedet

22.02.2016 - Forårspuljen 2016: ofte stillede spørgsmål

Den 1. februar 2016 åbnede den nye solcellepulje. Frem til og med den 31. maj 2016 kan privatpersoner, boligforeninger og solcellelav igen søge om forhøjet pristillæg for nye solcelleanlæg. Vi har sammenfat de fem hyppigst stillede spørgsmål om emnet i en lille FAQ-liste.

Hvilke anlægstyper kan søge om pristillæg?
De i alt 56,3 megawatt (MW), der udbydes, er fordelt på følgende måde:

  • Underpulje 1(16,9 MW): Lejeboliger (afdelinger i almene boligorganisationer og udlejere af private udlejningsejendomme med flere boligenheder)
  • Underpulje 2 (11,4 MW): Private personer
  • Underpulje 3 (14,0 MW): Solcellelav, dvs. solcelleanlæg ejet i fællesskab, der ikke nettoafregner, men hvor hele produktionen leveres til det kollektive elnet
  • Underpulje 4 (14,0 MW): Fælles solcelleanlæg ejet af en afdeling i en almen boligorganisation, en ejerforening m.v., der nettoafregner det fælles forbrug

Pristillæg
Der er forskellige pristillæg i de fire underpuljer. Størrelsen afhænger af tidspunkt for, hvornår du får dit tilsagn fra Energinet.dk, anlægstypen og placeringen af anlæg. I år varierer pristillægget fra 72 øre/kWh til 94 øre/kWh, f. eks. private personer vil få 88 øre/kWh i 2016. Pristillægget ydes i 10 år.

Hvordan søger du om tilsagn om mulighed for forhøjet pristillæg?
Du kan søge om forhøjet pristillæg på to måder:

  • via en elektronisk portal med NemId login
  • ved at udfylde et ansøgningsskema. Det kan indsendes eller afleveres til Solcelleadministration, Energinet.dk, Tonne Kjærsvej 65, 7000 Fredericia.

Bemærk, at ansøgningen skal være fyldestgørende, før den indgår i den rækkefølge, som Energinet.dk træffer afgørelse om tilsagn. Ansøgninger modtaget før d. 1. februar 2016 vil ikke komme i betragtning til puljen.

Er der stadigvæk mulighed for at få en del i solcellepuljen?
Pt. er puljerne langt fra tømt. På Energinet’s selvbetjeningsportal finder du en aktuel oversigt, hvor mange ansøgninger der allerede blev modtaget.

Hvornår får ansøgere svar, om de har fået tilsagn til pristillæg?
Fordelingen sker efter ”først til mølle-princippet”. De ansøgninger, som Energinet har modtaget omkring 1.-2. februar til forhøjet pristillæg i forårspuljen 2016, kan forvente at få et svar inden for et par uger. Sagsbehandlingstiden kan dog variere fra ansøgning til ansøgning og derfor kan solcelleadministrationen ikke give et helt konkret svar på, hvornår en anlægsejer kan forvente svar.

Læs mere om kravene, du skal opfylde, og om andre detaljer på Energinet’s hjemmeside. Vores salgsteam står parat til at hjælpe dig med projekteringen, tilbudskalkulationen og bestillingen.