Newsletter 05/2013 - Nyt på markedet

31.05.2013 - Lidegaard under pres

På begge samråd i klimaudvalget i løbet af de sidste tre dage, hvor Lidegaard fik en næse, blev der afsløret flere og flere  detaljer  omkring  hullet  i  loven. Således havde ministeren allerede i slutningen af sidste år blevet gjort opmærksom på, at den nye lov havde et smuthul, men han vurderede informationen forkert. I samrådene indrømmede ministeren nu denne fejlvurdering af lovteksten og dens konsekvenser i forhold til installation af store markanlæg. Som følge blev 3. læsning til lovændringen L199 udskudt. Under den første lov L86 forventes at være anmeldt 130 MW til elvirksomhederne. Det er anlæg, som bliver ramt af overgangsordningen i L199 og nu kan tages fat i.
Forudsætningerne er: Ejeren har indgået bindende og ubetinget aftale om køb af  solcelleanlægget  senest  den  19. marts  2013,  dog  må  der  gerne  være  taget  forbehold  for tilladelse efter nr. 1 og 2 nedenfor.
Herudover skal mindst en af følgende handlinger være foretaget senest den 19. marts 2013 og ikke efterfølgende være trukket tilbage:

  1. Kommunalbestyrelsen  har  modtaget  ansøgning  efter lov om planlægning.
  2. Kommunalbestyrelsen  har  modtaget  ansøgning  om byggetilladelse.
  3. Netvirksomheden har modtaget anmeldelse af anlægget.
  4. Netvirksomheden har modtaget anmodning om nettilslutning af anlægget.

 

Derudover er det skrevet i aftalen mellem forligspartierne, at der drøftes en tilpasning af støttesatserne, når den installerede effekt overstiger 500 MW. Fortiden er 466 MW installeret.  Sammen  med  de  forventede  130  MW  under overgangsordningen, ville dette mål være langt overskredet.  Dansk  Solcelleforening  vurderer,  at  Klimaministeriet kunne rammes af en bølge af erstatningsklager pga. solcellevirksomhedernes provenutab, der opstod ved uklarheden i lovgivningen.

Link: Lidegaard får »en rigtig stor næse« af enigt udvalg

Link: PV-tilbygning 2013