Newsletter 07/2013 - Nyt på markedet

06.08.2013 - Løsningen i straftoldsagen

Efter lange forhandlinger træder den nye EU forordning i anti-dumping-striden om import af solceller fra Kina i kraft i dag. Den omhandler følgende punkter:

 

  • Kinesiske producenter, som frivilligt overholder og offentliggør bestemte leveringsbetingelser (bl.a. minimumprisen) fritages for at betale straffetold.
  • Nægtere af denne løsning bliver pålagt straffetold på gennemsnitlig 47,6 %.
  • Efter importmængdebegrænsningen overskrides, pålægges straffetold for alle.
  • Disse regler gælder fra 06. august 2013

Forordningen (se download forneden) indeholder hverken minimumimportpriser eller den årlige maksimale importmængde. Den tyske brancheforening Bundesverband Solarwirtschaft (BSW) oplyser fra velinformerede kilder, at mængdebegrænsningen er 7 GW om året sammen med en minimumimportpris på 0,56 € pr. Wattpeak. Wafer og celler er også ramt af minimumpriser og importbegrænsninger. Mange detaljer blev ikke taget stilling til, bl. a. forordningens tidsbegrænsning.

Modvind kommer fra de europæiske anklagere, som nu vil anke sagen ved den europæiske domstol, fordi de ser minimumpriserne på samme niveau som dumpingpriserne i dag. Men kritik kommer også fra modparten, fordi man frygter stigende systempriser samt nedgang i markedet.

Imens har ca. 100 kinesiske solcelleproducenter, dvs. 70 %, delvis sammen med datterselskaber forpligtet sig skriftligt til overholdelsen af minimumpriserne ved EU-import.

Link: EU-Kommissær De Guchts erklæring den 27. juli 2013

Download: Europa-Kommissionens beslutning den 02. august 2013