Newsletter 01/2013 - Nyt på markedet

31.01.2013 - Ny solcellevejledning

Dansk Standard har i samarbejde med solcellebranchen udarbejdet en ny vejledning for solcelleanlæg. Denne skal løfte kvalitetskravene og sikre et mere gennemskueligt marked for forbrugeren. Vejledningen udkom d. 28. januar og henvender sig hovedsagelig til montører og installatører. Den omfatter hele processen fra første møde med forbrugeren indtil tilmeldingen af
anlægget. Dermed lægges stor vægt på korrekt rådgivning, fra de lokale forudsætninger hen til forsikringen. Med retningslinjerne håber DS at have skaffet et redskab, der skal forhindre fejlmonterede solcelleanlæg, samtidig skal forbrugerne få et bedre indblik i kvalitets- og ydelseskravene for anlæg. EWS har medvirket i hele fremstillingsprocessen, med både rådgivning og levering af illustrationer.


Klick på billedet for at downloade Dansk Standards vejledning