Newsletter 09/2016 - Nyt på markedet

05.09.2016 - Nyt fra solcelleadministrationen

60/40-støtteordning til solceller lukket
Den 4. maj 2016, efter et hasteindgreb fra klimaministeriet, vedtog Folketinget et lovforslag, der lukkede ned for den såkaldte ”60/40-ordning”. Støtteordningen eksisterede siden 1999 og gav mulighed for at ansøge om pristillæg (en garanteret afregningspris på 60 øre/kWh de første 10 år og derefter 40 øre/kWh de næste 10 år) til elektricitet produceret af solcelleanlæg, uanset anlægsstørrelsen. Beslutningen kom som en reaktion på en voldsom stigning i ansøgningerne til store, kommercielle anlæg. Energinet.dk modtog på kort tid ca. 9.100 ansøgninger svarende til i alt ca. 4.500 MW på 60/40-ordningen, langt de fleste af dem i marts- og i april-måned 2016. Da støtten er PSO-finansieret, ville den uforventede interesse ifølge Klimaministeren have betydet merudgifter for de danske elforbrugere på. ca. 11 mia. Kroner.

Lovændringen medfører, at de ansøgninger, som Energinet.dk ikke har nået at sagsbehandle og give tilsagn om muligheden for pristillæg, inden loven trådte i kraft, mister muligheden for at få 60/40-støtten. Der er dog ingen konsekvenser for de ansøgere, der allerede har fået tilsagn om muligheden for pristillæg. De kan gå videre med deres projekter som planlagt.

Link: Pressemeddelelse Energinet ”Folketinget lukker 60/40-støtteordning til solceller"

 

 

Ny bekendtgørelse for nettoafregning trådt i kraft
Den 1. juli 2016 trådte en ny nettoafregningsbekendtgørelse, hvorefter en egenproducent helt eller delvis fritages for at betale beløbet til dækningen af offentlige forpligtelser i forhold til egetforbruget af elektricitet, i kraft. Reglerne er nu blevet lavet om, således at:

  1. ansøgere skal ansøge om tilsagn om mulighed for forhøjet pristillæg og/eller nettoafregning, inden projektet påbegyndes
  2. ansøgere skal senest 30 dage efter anlægget er nettilsluttet ansøge om forhøjet pristillæg og/eller nettoafregning efter nettilslutning.

Fristen for ansøgning for de anlægsejere, hvor projektet er påbegyndt før den 23. september 2015, dog efter den 20. november 2012, er blevet forlænget til den 31. oktober 2017. Hermed fjerner Energistyrelsen den klemme, som nogle solcelleejere havde udsigt til at komme i.

Opdateret positivliste nu hos DanskEnergi
Ved en henvendelse om nettilslutning vil et netselskab i langt de fleste tilfælde basere deres godkendelse på den såkaldte positivliste. DanskEnergi har overtaget håndteringen af denne register fra Energinet. Den viser alle invertere op til 50 kWp, der vurderes at overholde Energienets.dk’s tekniske forskrifter. Formålet med positivlisten er at effektivisere processen for nettilslutning: Hvis du hhv. dine kunder vil slippe for at medsende den omfattende dokumentation ved tilslutning af et konkret anlæg, anbefaler Dansk Energi at bruge de invertere, der er på listen. Ved køb hos os mindsker du risiko for lange beslutningsgange da de fleste eller de mest almindelige invertertyper fra vores sortiment allerede findes på positivlisten eller snart vil blive optaget. Du kan hente den aktuelle liste her. Vores salgsteam står parat ved at hjælpe dig med videregående spørgsmål om emnet.