Newsletter 04/2013 - Nyt fra leverandører

30.04.2013 - Nyt teknologicenter og nedsat arbejdstid

Det vedholdende overudbud på moduler og det dermed forbundne prisfald har ført til at AVANCIS direktionen foretager nogle omstruktureringer i Torgau. Det lille produktionssted (20 MWp årskapacitet) omdannes til et teknologicenter. Ligeledes flyttes dele af forskningsafdelingen fra München til Torgau. Med denne samling af know-how forventer AVANCIS afgørende fremskridt i moduludviklingen. Den hidtil på dette sted producerede PowerMax Strong-serie udløber, men en betydelig stor lagerbestand står stadigvæk til rådighed. Fra juni indføres nedsat arbejdstid i det større produktionsfabrik med en årskapacitet på 100 MWp for Power Max Smart moduler. Hvis efterspørgslen stiger, kan arbejdstiden forlænges igen. AVANCIS sortimentet fås fortsat ubegrænset hos EWS. Hele meddelelsen får du som download (kun på tysk).

 

Download: Pressemeddelelse