Newsletter 10/2014 - Nyt på markedet

07.10.2014 - PSO-afgiften: Regeringen bøjer sig mod EU-Kommissionen

Der er stadigvæk ingen afgørelse fra EU kommissionen i forhold til solcellestøtten. I stedet for bliver der stillet spørgsmålstegn til den danske PSO-støtte. Da solcellestøtten delvist finansieres af PSO-gebyrerne, skal der først findes en løsning på spørgsmålene fra EU-kommissionen, før solcelleordningen kan godkendes.

EU-kommissionen mener, at den danske PSO-støtte strider mod EU-reglerne, eftersom denne støtte ikke gælder udenlandsk produceret el. Energiministeren, Rasmus Helveg Petersen, udtrykker hertil, at ordningen skal ændres.

PSO-gebyrerne omfatter private elforbrugere og virksomheder, som giver et bidrag til grøn energi. Denne afgift bliver opkrævet over elregningen. Midlerne skal dække udgifter til nye energiteknologier, der har brug for understøttelse på markedet.

Både privatpersoner og virksomheder ønsker at få sagen afklaret. Derfor er energiministeren fast besluttet på at forhandle med EU-kommissionen, så usikkerheden i branchen kan mindskes.

På nuværende tidspunkt er det umuligt at sige, hvorledes systemet udarter sig, men efter forhandlingen har solcellebranchen formodentlig bedre udsigter.

Link: EU-kommissionen fastholder kritikken af PSO-støtten

Link: PSO-afgiften