Newsletter 01/2015 - Nyt på markedet

13.03.2015 - Pulje til private solcelleanlæg åbner den 16. marts

Logo EnerginetEfter to års stilstand er loven om midlertidigt forhøjet pristillæg til solceller trådt i kraft, og dermed en række overgangsordninger samt den længe ventede årlige pulje til private (jf. vores mailing af d. 6. februar 2015). Den 16. marts 2015 kl. 10.00 kan privatpersoner, boligforeninger og solcellelav søge om at få nye solcelleanlæg med forhøjet pristillæg. De i alt 60 megawatt (MW), der udbydes, er fordelt på følgende måde:

  • Underpulje 1: 18 MW uddeles til lejeboliger (afdelinger i almene boligorganisationer og udlejere af private udlejningsejendomme). 
  • Underpulje 2: 12 MW uddeles til private personer. 
  • Underpulje 3: 15 MW uddeles til solcellelav, altså solcelleanlæg ejet i fællesskab, der ikke nettoafregner, men hvor hele produktionen leveres til det kollektive elnet. 
  • Underpulje 4: 15 MW uddeles til fælles solcelleanlæg ejet af en afdeling i en almen boligorganisation, en ejerforening m.v., der nettoafregner det fælles forbrug. 

Fordelingen sker efter ”først til mølle-princippet”. For at dine kunder kan komme i betragtning til at få del i puljerne, skal ansøgningen som minimum indeholde en række oplysninger, bl.a. en skriftlig aftale om køb af et solcelleanlæg, såfremt man får del i puljen. Læs mere om forudsæt- ningerne i linket nedenfor. 

Vi vil derfor anbefale, at du bestiller tilbud hos os snarest muligt så at alt er på plads når ansøgningsrunden starter. Hvis du selv laver tilbud og projekteringen, vær opmærksom på at du kun tilbyder de produkter, der står til rådighed (f. eks. udgående modeller skal undgås). Energinet forventer en meget stor interesse. Hvis der kommer flere ansøgninger til en underpulje, end der er plads til, trækkes der lod blandt de fyldestgørende ansøgninger, der er kommet frem den dag, hvor puljen bliver fyldt. Hvis der opstår en situation, hvor der er flere ansøgere til 12 MW puljen, end der er mulighed for at uddele, men at de andre underpuljer ikke bliver ”tømt”, vil der til efteråret komme en ny ansøgningsrunde. Her bliver de mængder, som ikke er blevet udnyttet i de øvrige underpuljer, samlet i en fælles pulje. Det er derfor vigtigt, at dine kunder, al- lerede når de ansøger, tager stilling til, om de ønsker, at deres ansøgning skal gå videre, hvis det i første omgang bliver til et afslag.

Link: Energinet.dk