Newsletter 03/2014 - Nyt på markedet

10.03.2014 - Sikkerhedsstyrelsen annullerer salgsforbud

Sikkerhedsstyrelsen_DK_LogoSikkerhedsstyrelsen (SIK) udstedte salgsforbud den 13. og 19.11.2013 mod forskellige solcelle-invertere med begrundelsen, at de kun havde et A-type HPFI-relæ i stedet for et B-type HPFI-relæ, hvilket if. SIK var dømt usikkert og farligt.

Disse salgsforbud er alle annulleret pr. 05.02.2014. Ramt var blandt andet inverterne SMA SB 3000TL-21 og Kostal PIKO 5.5 DCS, som nu må sælges igen.

Årsagen til forbuddet var en test som SIK havde beordret. Senere blev dog opdaget, at resultaterne blev fortolket forkert. UL International, der udførte testen, bekræftede at testen ikke påviser at der optræder fejlstrømme som er højere end 6 mA. Det betyder, at et HPFI-relæ af A-typen er fuldstændig tilstrækkeligt til fejlstrømsbeskyttelse og derudover, at salgsforbuddet er ugyldigt – et relæ af Btypen er ikke nødvendigt.

SIK beklager sagsforløbet og henviser til vejledninger, de har udarbejdet, vedrørende sikkerhed ved solcelleinstallationer til både slutkunder og installatører. De kan findes på deres hjemmeside www.sik.dk; her findes også informationer om blandt andet fejlstrømsafbrydere.

Ikke længe efter salgsforbuddet blev annulleret, har SIK if. Tekniq åbnet for erstatningskrav: Virksomheder, som blev ramt af det nu ugyldige og annullerede salgsforbud, kan muligvis se frem til at få erstatning for deres økonomiske skade. Hertil kan der indsendes dokumentation for ekstra omkostninger pga. salgsforbuddet – hver eneste sag vil så blive vurderet individuelt.

Link: Sikkerhedsstyrelsen: salgsforbud annulleres

Link: Sikkerhedsstyrelsen åbner for erstatninger efter solcelle-bommert