06.05.2022 - Solcellebranchen under pres – Vi skifter et gear ned!

Da forsyningssituationen i vores branche forværres, ser vi os nødsaget til midlertidigt at begrænse behandlingen af nye ordrer til en overskuelig leveringsperiode. Arbejdsbyrden som følge af "håndteringen af manglen" er høj – og det begrænser vores muligheder for at handle på en sådan måde, at vi indtil videre må koncentrere os om forespørgsler og ordrer, der vedrører produkter med sikker tilgængelighed. Det er i øjeblikket praktisk umuligt at afgive bindende udsagn om priser og leveringstider længere end 6 måneder frem i tiden. Vi beder om forståelse for, at vi derfor ikke kan behandle sådanne forespørgsler og ordrer indtil videre, og at vores projektering ikke kan modtage flere nye forespørgsler, før vi har færdigbehandlet alle forespørgsler, der hidtil har hobet sig op.

Overlappende kriser

I mere end 37 år af EWS' virksomhedshistorie har der ikke været en krise af så globale dimensioner som den krise, der i øjeblikket påvirker verdensøkonomien ved flere lejligheder: Corona-pandemien, manglen på råstoffer og energi, miljøkatastrofer og krigen i Ukraine skaber så store gensidige problemer i forsyningskæderne. Resultatet er, at den langsigtede planlægning, som du er vant til fra os, med den bedste vilje i verden ikke længere er mulig. Vi har allerede flere gange, senest den 8. april 2022, forsøgt at holde dig informeret om årsagerne til varemangel og prisstigninger. I dag må vi indrømme, at vi ikke kan forudse de yderligere konsekvenser på nuværende tidspunkt.

Planlægning af leverancer eller spekulationer

I flere måneder har vi været konfronteret med det faktum, at næsten 90 % af alle leveringstilsagn og næsten hver anden prisaftale ikke bliver overholdt af vores globalt aktive leverandører. I øjeblikket optager de deraf følgende omlægninger og ordrejusteringer næsten al vores personalekapacitet, fordi tusindvis af transaktioner skal behandles igen og igen, og der skal findes alternative løsninger sammen med vores kunder. Derfor er vi nødt til at "køre på sigt" indtil videre, dvs. vi vil kun acceptere nye ordrer, hvor alle berørte komponenter også vil være tilgængelige med et minimum af sikkerhed. I sidste ende er det jo ikke til gavn for nogen at drive forretning på grundlag af spekulationer. Jeg er sikker på, at du er enig med os.

Accept af projekteringsansøgninger suspenderet indtil videre

Vores projekteringsafdeling er også fuldstændig overbelastet, fordi al kapacitet går til utallige omplanlægnings­processer som følge af leveringskaosset. Det vil tage flere uger, før disse processer er blevet behandlet (kronologisk), og vores planlægnings­team igen er parat til at hjælpe dig med nye forespørgsler. Indtil vi igen kan tilbyde acceptable reaktionstider, kan du selvfølgelig bruge vores planlægnings­værktøj QuickPlan for at udarbejde tekniske designs samt udbytte- og rentabilitets­beregninger og dokumentere dem for dine kunder. På grund af den begrænsede produkt­tilgængelighed og den usikre prisudvikling anbefaler vi dog på det kraftigste, at du forbliver uforpligtende, når du beregner tilbud til dine kunder.

Sådan kan du hjælpe

I lyset af de aktuelle leveringstider lyder det næsten som en hån at bede dig om endnu mere tålmodighed og fleksibilitet, men vi har ikke meget andet at gøre. Hvilke produkter vil være tilgængeligt hos EWS inden for de næste 6 måneder kan du nemt og aktuelt se vha. vores online indkøbsrådgiver QuickShop. Her vises alt det, som vi trods al forsigtighed kan antage faktisk vil blive leveret (til tiden). Vi tager ikke imod yderligere forespørgsler, reservationer eller bestillinger i øjeblikket. Hvis det er muligt, bedes du afstå fra at kontakte dine kontaktpersoner om sådanne spørgsmål, da de desværre ikke kan give andre svar på nuværende tidspunkt.

Vi vil gøre alt, hvad der står i vores magt

Disse midlertidige skridt vil forhåbentlig give os det nødvendige spillerum til at igen etablere rimelige reaktionstider i forbindelse med behandlingen af ordrer. Derudover intensiverer vi vores bestræbelser på at vende tilbage til større leveringsmængder, pålidelige pristilsagn og en robust leverings­planlægning sammen med vores leverandører. Eksisterende ordrer, herunder ordrer, der går ud over denne periode, vil blive prioriteret til levering, så snart vi igen har kapaciteter. Derudover vil vi fortsat vise alle komponenter i vores webshop, som er tilgængeligt inden for de næste 6 måneder. Vi vil naturligvis holde dig opdateret og informere dig straks, når forsyningssituationen bliver bedre igen.

Grænserne for vækst

Vi prøver altid at være på forkant med udviklingen i efterspørgslen med vores kapacitet og tjenester. For mere end et år siden indledte vi hos EWS alle de nødvendige investeringer for at kunne imødekomme den hurtigt stigende efterspørgsel. Siden da har vi jævnligt indviet yderligere lagre og kontorbygninger på vores stadigt voksende område. Ved udgangen af 2023 vil vi have fordoblet vores lagerkapacitet og udvidet vores team med godt 50 %. Alene i første kvartal i år har vi allerede uddannet mere end 20 nye medarbejdere og fordoblet vores vareomsætning i forhold til året før – hurtigere kan det simpelthen ikke gå.

"Ugens tilbud" tager en pause

På baggrund af ovennævnte situation vil vi først efter sommerferien sende vores nyhedsbrev Ugens tilbud ud igen. I stedet vil vi regelmæssigt informere dig om nye udviklinger med hensyn til tilgængelighed og prisudvikling.

Endelig vil jeg gerne understrege, at vi beklager ulejligheden. Du kan være sikker på, at vi vil gøre alt for at sikre, at vores tjenester igen opfylder dine og vores standarder. Jeg er sikker på, at vi vil kunne tage afgørende skridt i den retning inden for få uger. Så snart forholdene er klarere, kan vi sammen køre ind på overhalingsbanen igen.