EWS-nyt

11.01.2013 - Solceller betaler sig stadigvæk i 2013

De nye rammebetingelser på solcelle-markedet (jf. PV-NEWS nr. 8/2012) er en speciel udfordring for branchen og dermed også for din virksomhed. Den gode nyhed: Investeringen i photovoltaik betaler sig stadigvæk. Dog er det fortsat vigtigt at kigge nøje på de faktorer, der påvirker rentabiliteten. God forberedelse betyder at være et skridt foran. Derfor har vi videreudviklet vores EWS rentabilitetsberegning og udarbejdet 3 eksemplariske beregninger, som kan downloades nedenfor.

 

Ny EWS-rentabilitetsberegning – 3 eksempler for pv-projekter med høj forrentning

Den velkendte Excel-baserede EWS-rentabilitetsberegning blev tilpasset de nye økonomiske rammebetingelser. Ud over at der tages hensyn til den nye afregning med en løbetid på 10 år, er det nu også muligt at indstille den andel på egetforbruget, som antages at blive brugt i produktionsøjeblikket. Indtastningsfelterne hertil er selvforklarende. En særlig nyhed er muligheden for beregningen af egetforbrugsandelen på basis af en præ-indstillet eller individuel forbrugskurve.

 

Download: EWS-rentabilitetsberegning

Download: Grafik "Økonomien af solcelleanlæg i sammenligning"

Grafikken viser, at gode forudsætninger for en attraktiv forrentning er følgende:

  • Store tagflader og en stærk nettilslutning -> lav specifikke investeringsomkostninger
  • Høj strømbehov om dagen -> høj egetforbrugskvote
  • Relativ høj el-pris -> godt potentiale for besparelse