Nyt på markedet

20.11.2014 - Tættere på en løsning af solcellestøtten

Markttext DE NL NovemberEfter en intens dialog med EU-Kommissionen, er den længe forhandlede danske PSO-ordning nu endelig i overensstemmelse med EUtraktaten. Dette kan danne grundlag for en løsning i sagen om solcellestøtten.

Det danske PSO-system, som understøtter betalingen til grøn energi, fra eksempelvis solceller og vindmøller, er blevet godkendt for 2015 og 2016. Dette bevirker, at en del af støtteordningerne kan sættes i kraft. Kommissionen har blandt andet bekræftet, at de generelle PSO-lempelser, vedrørende el og gas, kan gennemføres uden statsstøttegodkendelse. De generelle PSO-lempelser, på 9,8 milliarder kroner til de danske virksomheder, gennemføres dermed som et led i vækstaftalen, jf. pressemeddelelsen fra Klima-, Energi- og Bygningsministeriet, som er tilgængelig nedenfor.

EU-Kommissionen mente, at den danske PSO-afgift var ulovlig, eftersom at udlandets grønne strøm blev ekskluderet, og PSO-støtten blev anvendt til etablering af vindmøller og solceller i Danmark. Den nye ordning indbefatter således ligeledes udlandske elproducenter, som producerer til det danske marked. Løsningen indebærer, at udenlandsk produceret el får adgang til støtten, hvor udenlandske producenter maksimalt må byde på 2,4 MW over de to år.

I et kritisk øjemed er det kun hovedparten af de aftalte støtteordninger, der sættes i kraft. Den udfærdigede løsning dækker først perioden 2015 – 2016, hvorefter en mere langsigtet løsning skal fastlægges. En frigivelse af overgangsordningerne foreligger snarest, hvor puljen fra 2013/2014 dog er ligeså uklar som tidsrammen. Sammenfattende er ovenstående umiddelbart positivt for solcellemarkedet i Danmark, men der er fortsat adskillige uklare emner, og der er endnu ikke tale om en langsigtet og blivende løsning.

Link: Pressemedelelse fra ministeriet