Sådan stiger forrentningen af dit solcelleanlæg

Ved hjælp af et intelligent energimanagement kan brugen af den selvpro­ducerede solcellestrøm optimeres yderligere – dine ­faste omkostninger mindskes og din egenkapitalforrentning stiger.

Den økonomiske succes af et solcelleanlæg afhænger af mængden af strømmen, der selv forbruges på pro­duktionstidspunktet. Jo højere denne såkaldte egetforbrugskvote er, desto mindre el skal købes yderligere.

Den økonomiske succes af et solcelleanlæg afhænger af mængden af strømmen, der selv forbruges på pro­duktionstidspunktet. Jo højere denne såkaldte egetforbrugskvote er, desto mindre el skal købes yderligere.

Kontaktur som den mest simple form af energimanagement.

Intelligente apparater sikrer et fuldautomatisk energimanagement.

Invertere med integreret energimanagement sørger for maksimal strømudnyttelse under overholdelse af netkravene.

Energimanagement øger egetforbrug

Ved brug af intelligent styring, som konstant overvåger elproduktion og -forbrug, kan forbruget af elektriske apparater udskydes til soltimerne. Dermed øges både egetforbrugsdelen og autarkigraden.

Moderne invertere stiller forbrugerne den genererede energi aktivt til rådighed.

Solcellestrømproduktion og strømforbrug Håndværksvirksomhed

Eksempel:

Energimanagement maksimerer forrentningen

En stigning af egenkapitalforrentningen på en investering i et solcelleanlæg fra de sædvanlige 6 % til 8 %, kan opnås, alt efter de individuelle muligheder, allerede med simple midler.

Ved afgørelsen om måden af energimanagement skal omkostningerne altid beregnes således, at nytten af egetforbrugsstigningen dominerer.

I eksemplet på venstre side vises en typisk lastprofil af et snedkeri. Hvis man flytter strømbehovets kernetid til solskinstimerne, forøges egetforbrugskvoten drastisk i årsgennemsnittet.

  uden
energimanagement
med
energimanagement
Egenforbrugskvote 58 % 67 %
Indtjening efter 20 år 133.500 DKK 193.300 DKK
Egenkapitalforrentning 6 % 8 %

 

Antagelser:

Elprisbesparelse 1,50 DKK/kWh, anlægsstørrelse 15 kWp, spec. anlægspris 11.000 DKK/kWp (uden moms), selvproduceret strøm pr. år 13.500 kWh, 25 % egenkapital, 3,5 % lånerente, 20 års løbetid, 0,25 % årlig sikkerhedsreserve, spec. anlægsudbytte 900 kWh/kWp pr. år, 3 % årlig elprisstigning, 1,3 % årlig vedligeholdelse & forsikring, idriftsættelse 2017

 

Yderligere fordele inklusive!

Med solceller kan du opnå yderligere fordele, som mindsker dine driftsomkostninger langsigtet, vha. fx.:

  • økonomisk produktion af varme og køling
  • miljøvenlig og billig drift af firmabiler
  • undgå strømsvigte

Merværdi: Komfort og sikkerhed gennem solcellestrøm

Investeringen i et solcelleanlæg er doppelt attraktivt: udover sænkning af driftsomkost­ningerne ved attraktiv forrentning, muliggør solcellestrøm en økonomisk drift med merværdi for din virksomhed også ved elforbrugende anvendelser.

Opvarmning, køling og drift af biler: Mulighederne for benyttelse af solcellestrøm er mangfoldige og i forbindelse med intelligent energimanagement sørger for uafhængighed fra forsyningsselskabet.

Også ved hjælp af batterier kan egenforbrugskvoten øges yderligere. En fornuftig anvendelse af lagermuligheder kan især defineres gennem den opstående yderligere værdi.

Batterisystemer muliggør brugen af solcellestrøm også om aftenen.

Batterisystemer muliggør brugen af solcellestrøm også om aftenen.

Klimaanlæg og varmepumper er velegnet for driften med solcellestrøm.

Klimaanlæg og varmepumper er velegnet for driften med solcellestrøm.

Elektrobiler kan gemme solcellestrøm økonomisk og gør dig miljøvenlig mobil.

Elektrobiler kan gemme solcellestrøm økonomisk og gør dig miljøvenlig mobil.

Batteriløsning eller ej?

Investeringen i et batterisystem betaler sig for eksempel for dem, der har interesse i en uafbrudt strømfor­syning (UPS).
På den måde kan arbejdspladser og serversystemer sikres mod tab af data pga. strømsvigte og funktionen af alarm- og telefonanlæg beskyttes.

Det kommer an på den yderligere værdi

Eksemplet forneden sammenligner økonomien af et solcelleanlæg på en kontorbygning med og uden in­stalleret nødstrøms-/batterisystem. Egenforbrugskvoten og egenkapitalforrentningen stiger signifikant:

  uden
batteri / UPS
med
batteri / UPS
Egenforbrugskvote 34 % 43 %
Fortjeneste efter 20 år 166.600 € 270.800 €
Egenkapitalforrentning 6 % 8 %

Antagelser:

Elprisbesparelse: 1,70 DKK/kWh, anlægsstørrelse: 30 kWp, spec. anlægspris: 10.000 DKK pr. kWp (uden moms), strømproduktion pr. år: ca. 27.000 kWh, 25 % egenkapital, 3,5 % lånerente, 20 års løbetid,
0,25 % pr. år sikkerhedsreserve, 900 kWh/kWp pr. år spec. anlægsudbytte, 3 % årlig elprisstigning, 1,3 % årlig vedligeholdelse & forsikring, idriftsættelse 2014

Omkostninger for en uafbrudt energiforsyning blev ikke taget hensyn til. Merværdien af denne investering dannes vha. det store plus i sikkerhed og den stigende økonomi af solcelleanlægget.

Prima klima: varme og køling

Et solcelleanlæg muliggør en målrettet sænkning af de stigende energiomkostninger, som opstår pga. opvarmning, køling og ventilation af bygningen. For eksempel erstatter en varmepumpe i nybyggeri mere og mere konventionelle varmesystemer og muliggør en målrettet lagring af strøm i form af varme.

Miljøvenlig mobil: kør på solcellestrøm

Elektromobilitet er kun til gavn for miljøet, når den nødvendige strøm bliver produceret miljøvenlig, fx. med et solcelleanlæg. Investeringsomkostningerne amortiserer sig hurtigt i form af de sparede benzinudgifter, såfremt den egne solcellestrøm bliver brugt til opladning af batterierne.

Integrationen af sådanne løsninger kan også ske på et senere tidspunkt.

 

Vi rådgiver dig uforpligtende gratis og er din partner i alle efterfølgende skridt!

Vi glæder os på din henvendelse!