Markedsudvikling

Energiindustrien (national grafik)

Udviklingen i elproduktionen fra 1990 til 2025

Figuren viser en tidsserie for elproduktion og -forburg i Danmark.

Elpris-udviklingen fra 2005 til 2018

Figuren viser elpris-udviklingen fra 2005 til 2018. I denne periode steg prisen fra omkring 1,4 til 1,98 DKK per kWh. Der ses et markant spring fra 2010 til 2012 med omkring 37 %.

Delkomponenter elpris 2018

Figuren viser hvordan elprisen sætter sig sammen. 67 % af prisen går til staten i form af afgifter, moms og PSO, der støtter grøn energi.

Energiindustrien (international grafik)

Global elproduktion efter typer

Yderligere informationer vedrørende emnet findes bl.a. på:

National:

Energinet

 

International:

Europa-Kommissionen