Markedsudvikling

Solceller (national grafik)

Typer af anlæg i forløb til analyseforudsætninger

Figuren viser en prognose af de forskellige typer af anlæg (private, kommercielle og markanlæg). Det ses, at der gås ud fra en tredobling i husstandsanlæg uden batterier (en femdobling hvis man medregner hustandsanlæg med batterier). Stort potentiale ses ligeledes i kommercielle anlæg.

Udbygning af solceller i DK i fremtiden

Fremskrevne forløb for udbygning af solceller og kombianlæg i Danmark

Fremskrevne forløb for udbygning af solceller og kombianlæg i Danmark

Danskerne vil helst have VE

9 ud af 10 danskere mener, at Danmark også i fremtiden bør udbygge med solenergi og 87 % foretrækker solenergi som den energiform Danmark bør satse på frem til 2030.

Solceller (international grafik)

Andel af solenergi i det nationale elforbrug i 2019

Diagrammet viser den teoretiske andel af el fra solceller i elbehovet i udvalgte lande (IEA PVPS og andere). Den er baseret på den installerede solcelleeffekt indtil 2019. 

I alt bidrager solcelleanlæg næsten 3 % til den globale elbehov og næsten 5 % i den Europæiske Union. Tyskland er stadigvæk nummer 1 i Europa med 8,6 %.

Årlig og kumulativt installeret PV power 2019 af udvalgte lande

Nye solcelleinstallationer i Europa, 2014-2019 og prognose til 2023

Fordeling af nyinstalleret PV-strøm verden over 2018 vs. 2019

Sidste år blev der i alt installeret nye solcelleanlæg med en kapacitet på 97 GW verden over.

Selvom det er 3 GW mindre end i 2018, steg kapaciteten i samme år i Europa fra 8,9 til 19,1 GW.

Yderligere informationer vedrørende emnet findes bl.a. på: