Markedsudvikling

Solceller (national grafik)

Typer af anlæg i forløb til analyseforudsætninger

Figuren viser en prognose af de forskellige typer af anlæg (private, kommercielle og markanlæg). Det ses, at der gås ud fra en tredobling i husstandsanlæg uden batterier (en femdobling hvis man medregner hustandsanlæg med batterier). Stort potentiale ses ligeledes i kommercielle anlæg.

Udbygning af solceller i DK i fremtiden

Fremskrevne forløb for udbygning af solceller og kombianlæg i Danmark

Fremskrevne forløb for udbygning af solceller og kombianlæg i Danmark

Danskerne vil helst have VE

9 ud af 10 danskere mener, at Danmark også i fremtiden bør udbygge med solenergi og 87 % foretrækker solenergi som den energiform Danmark bør satse på frem til 2030.

Solceller (international grafik)

Andel af solenergi i det nationale elforbrug i 2018

I flere lande dækker andelen af solenergi 2 % af det samlede elefterspørgsel. Tyskland topper listen med 7,9 % i europa.

Årlig og kumulativt installeret PV power 2018

Fordeling af nyinstalleret PV-strøm verden over 2012 vs. 2018

I 2012 var Tyskland stadig i spidsen for den globale ekspansion af solcelleanlæg.

I mellemtiden synes hele Europa at miste sin forbindelse med international udvikling.

Nye solcelleinstallationer i Europa, 2014-2019 og prognose til 2023

Yderligere informationer vedrørende emnet findes bl.a. på: