Markedsudvikling

Solceller (national grafik)

Typer af anlæg i forløb til analyseforudsætninger

Figuren viser en prognose af de forskellige typer af anlæg (private, kommercielle og markanlæg). Det ses, at der gås ud fra en tredobling i husstandsanlæg uden batterier (en femdobling hvis man medregner hustandsanlæg med batterier). Stort potentiale ses ligeledes i kommercielle anlæg.

Udbygning af solceller i DK i fremtiden

Fremskrevne forløb for udbygning af solceller og kombianlæg i Danmark

Fremskrevne forløb for udbygning af solceller og kombianlæg i Danmark

Privatøkonomisk værdi af solcellestrøm i husstand

Figuren viser den privatøkonomiske værdi af solcellstrøm i en hustand i de to scenarier ”egetforbrug” og ”salg”.

Danskerne vil helst have vedvarende energi

87 % af danskerne har en positiv indstilling til solenergi.

Solceller (international grafik)

Andel af solenergi i det nationale elforbrug i 2017

I flere lande dækker andelen af solenergi 1 % af det samlede elefterspørgsel. Tyskland topper listen med 7,47 % i europa.

Årlig og kumulativt installeret solcelleeffekt 2017

Fordeling af nyinstalleret PV-strøm verden over 2012 vs. 2017

I 2012 var Tyskland stadig i spidsen for den globale ekspansion af solcelleanlæg.

I mellemtiden synes hele Europa at miste sin forbindelse med international udvikling.

Nye solcelleinstallationer på verdensplan, 2011-2017 og prognose til 2022

Yderligere informationer vedrørende emnet findes bl.a. på: