Rentabilitet af dit solcelleanlæg

En prognose er altid kun så præcis som de underliggende data. Jo mere nøjagtige dine oplysninger er, desto mere pålidelige bliver resultatet.

Udfyld derfor venligst mindst de gule felter.

I kombination med projektdata, som er forudindstillet på gennemsnitsværdierne, er disse nødvendige for at bestemme det forventede udbytte og rentabiliteten. Alle yderligere detaljer øger nøjagtigheden af beregningen.

For at have et realistisk vurdering før købsbeslutningen, skal alle besluttede og forudindstillede antagelser undersøges og muligvis tilpasses. Du kan gøre dette ved at klikke på startknappen i overskriften og derefter trin for trin tilpasse daterne med de faktiske data for dit projekt:

Indtastningen af dine objektdata, som f.eks. det tilgængelige tagareal, årsager en automatisk tilpasning af anlægsstørrelsen og omkostningsberegningen, som grundlag for de efterfølgende beregninger.

Kontakt venligst din solcellepartner, hvis du har spørgsmål.

Hermed accepterer jeg brugerbetingelse.

Rentabilitetsberegning