Marktontwikkeling

Fotovoltaïsche energie (nationale grafieken)

Toevoeging van PV-capaciteit per systeem in Nederland van 2013-2022

Ontwikkeling van elektriciteitsopwekking van fotovoltaïsche systemen in Nederland 2011 - 2022

Vermogen van fotovoltaïsche systemen in Nederland 2014 - 2022

Fotovoltaïsche energie (internationale grafieken)

Theoretisch aandeel van fotovoltaïsche energie om aan de vraag naar elektriciteit te voldoen in 2022

Top tien jaarlijks geïnstalleerde PV-capaciteit, of cumulatieve geïnstalleerde PV-capaciteit in de wereld in 2022