Nieuw op de markt

31.01.2023 - Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE): financiering gestart in 2023

Bedrijven, woningcorporaties, verenigingen, openbare instellingen en particuliere commerciële verhuurders die van plan zijn te investeren in een nieuw PV-systeem kunnen tot 31 december 2023 subsidie aanvragen voor overeenkomstige projecten.

Het ISDE-subsidieprogramma (Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing) van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, een agentschap van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, ondersteunt dergelijke maatregelen met een vermogen vanaf 15 kWp met maximaal € 125 per kW. De totale financiering voor zonnepanelen en kleinschalige windturbines bedraagt € 30 miljoen in 2023.

Bij het indienen van een aanvraag moet aan de volgende eisen worden voldaan:

  • Voor wie: In aanmerking komen verenigingen van eigenaren van flatgebouwen, personenvennootschappen, stichtingen, gemeenten, provincies en eigenaren of huurders van (on)roerende goederen, particuliere commerciële verhuurders van flats of bedrijfsruimten. De subsidie staat ook open voor bedrijven uit het buitenland die een of meerdere systemen in Nederland willen installeren.
  • Locatie: De installatie moet plaatsvinden op of aan een gebouw in Nederland.
  • Uitvoering: De installatie moet worden uitgevoerd door een bouwinstallatiebedrijf; zelf installeren komt niet in aanmerking.
  • Subsidiebedrag: max. 125 € per kW bij een piekvermogen van 15KW of meer
  • Grootte van de installatie: minimaal 15 kW vermogen
  • Technische vereisten:
    • Aansluiting: kleinverbruikersaansluiting met een maximale totale doorlaatwaarde van 3*80 A (grotere aansluitingen kunnen onder de SDE ++ subsidie regeling vallen)
    • Netto eigen verbruik: minimaal 50.000 kWh; het verbruik blijkt uit de jaarnota van uw energieleverancier.

Er is geen recht op subsidie als voor de zonnepanelen al subsidie is verstrekt of als de aanvrager hiervoor een fiscaal voordeel ontvangt in het kader van de Energie-investeringsaftrek (EIA).

Let op: De subsidie voor de maatregel moet vóór de start van het project (dus vóór de aanschaf van het PV-systeem) worden aangevraagd door een van de bovengenoemde partijen of een gemachtigde persoon. Na ontvangst van het besluit over de subsidieaanvraag heeft de aanvrager 24 maanden de tijd om de installatie te realiseren. Na plaatsing en betaling van de maatregel vraagt de aanvrager uiterlijk binnen 13 weken na aanvang van de toepassing van de maatregel een subsidievaststelling aan.

Afbeelding door ELISEO CABRERA op Pixabay

Afbeelding door ELISEO CABRERA op Pixabay

Details over hoe een aanvraag in te dienen en verdere informatie over het subsidieprogramma zijn te vinden op de programmapagina.

Link: Aanvraag

Link: RVO pagina

 

Update van 22 februari 2023: Daarnaast gaat het beproefde financieringsprogramma SDE++ op 6 juni 2023 om 9.00 uur gedurende één maand open voor nieuwe aanvragen. De financieringspot heeft een totaal budget van 8 miljard euro. Zie voor meer informatie de volgende link: SDE++