Osoba kontaktowa i Księgowość

Dział

Finansowe i
Księgowość majątkowa

Helga Staack

Kierownik Działu Księgowości Finansowej

  • Rachunkowość finansowa
  • Księgowość środków trwałych
  • Kontrolowanie
numer wewnętrzny:
+49 46 08 / 60 75 - 530