Dział

Controlling

Susan Deutsch

Upoważniony sygnatariusz
Kierownik Handlowy
Kierownik ds. zasobów ludzkich

  • Controlling
  • Kontrakty
  • Planowanie finansowe
  • Zasoby ludzkie

numer wewnętrzny: +49 46 08 / 60 75 - 510

e-mail: s.deutsch@photovoltaics.pl