Wiadomości z rynku

21.04.2023 - Nowe dofinansowanie Mój prąd 5.0

Minsterstwo klimatu i środowiska uruchomiła nowy nabór programu mój prąd, specjalnie dla osób fizycznych, który zachęca do inwestowania w mikroinstalscje od 2 kWh do 10 kWh fotowoltaiczne. Wnioski będzie można składać: od 22 kwietnia 2023.

Inwestycje, na jakie można otrzymać dofinansowanie to:

 1. Mikroinstalacja fotowoltaiczna od 2 kWh do 10 kWh: 6 000,00 zł
 2.  Mikroinstalacja fotowoltaiczna + urządzenie dodatkowe
 3. Urządzenia dodatkowe:
  1. Magazyn ciepła / urządzenie grzewcze: 
   1. Magazyn ciepła: 5 000,00 zł;
   2. Gruntowe pompy ciepła - pompy ciepła grunt/woda, woda/woda: 28 500 zł;
   3. Pompa ciepła powietrze /woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej: 19 400 zł;
   4. Pompa ciepła powietrze /woda: 12 600,00 zł;
   5. Pompy ciepła typu powietrze /powietrze: 4 400,00 zł
  2. Magazyn energii elektrycznej: 16 000,00 zł
  3. System zarządzania energią HEMS/EMS: 3 000,00 zł
  4. Kolektory słoneczne c. w. u.: 3 500,00 zł

Dofinansowanie w ramach tego programu będzie miała formę refundacji części kosztów kwalifikowalnych, nie więcej niż 50%

Maksymalna kwota dofinansowania na jednego beneficjenta wynosi 58 tys. zł. W jednym naborze można złożyć jeden wniosek dotyczący danego gospodarstwa domowego. Wsparcie w programie polega na refundacji poniesionych kosztów, czyli beneficjent najpierw musi pokryć całość kosztów (ze środków własnych lub kredytu), a wypłata dofinansowania nastąpi dopiero po przedstawieniu FV potwierdzających poniesienie wydatków.

Dokumenty można złożyć drogą elektroniczną.

Dokładne informacje i wnioski do wypełnienia:
Link: mój prdąd