Wiadomości z rynku

01.02.2023 - Nowe dofinansowanie „Zielona energia w gospodarstwie rolnym – 2023”

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji uruchomiła nowy program specjalnie dla rolników, który zachęca do inwestowania w systemy fotowoltaiczne i modernizacji gospodarstw rolnych. Wnioski będzie można składać: od 31 stycznia 2023. Tura wnioskowania pozostanie otwarta do 1 marca 2023.

Inwestycje, na jakie można otrzymać dofinansowanie to:

  • zakup instalacji fotowoltaicznej o mocy do 50kW wraz z magazynami energii i systemami inteligentnego zarządzania energią,
  • zakup pomp ciepła, jeśli będzie stanowiła integralną część instalacji produkującej energię z promieniowania słonecznego,
  • montaż ww. instalacji urządzeń do produkcji energii
  • Przygotowanie dokumentacji technicznej, konsultacje (wraz z kosztami doradztwa, oprogramowania, nadzoru inwestorskiego i budowlanego).
  • Minimalny koszt inwestycji uprawniający do ubiegania się o wsparcie wynosi 15 tysięcy złotych netto.

Pomoc od ARiMR w ramach tego programu będzie miała formę refundacji części kosztów kwalifikowalnych:

  • 60% kosztów kwalifikowanych w przypadku młodych rolników (do 40 roku życia) i inwestycji zbiorowych
  • 50% kosztów kwalifikowanych w pozostałych przypadkach

Maksymalna kwota dofinansowania na jednego beneficjenta wynosi 150 tys. zł. W jednym naborze można złożyć jeden wniosek dotyczący danego gospodarstwa. Wsparcie w programie polega na refundacji poniesionych kosztów, czyli beneficjent najpierw musi pokryć całość kosztów (ze środków własnych lub kredytu), a wypłata dofinansowania nastąpi dopiero po przedstawieniu FV potwierdzających poniesienie wydatków.

Formularz wniosku o dofinansowanie w obszarze F, obejmującym zieloną energię w gospodarstwach rolnych, oraz niektóre załączniki wraz z instrukcją ich wypełniania dostępne są na stronie internetowej ARiMR.

Dokumenty można złożyć osobiście, przez osobę upoważnioną, drogą pocztową poprzez przesyłkę rejestrowaną lub drogą elektroniczną.

Dokładne informacje i wnioski do wypełnienia:
Link: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - „Modernizacja gospodarstw rolnych”