Marknadsutveckling

En bransch i utveckling

Med en växande andel i den globala energimixen har solcellsteknologin demonstretat sin konkurrenskraft i hela världen. I samspel med andra förnybara energikällor är den direkta produktionen av elektricitet från solljus en viktig beståndsdel i alla möjliga energipolitiska scenarion. Här finner ni ett urval av grafiska illustrationer över utvecklingen och relevansen av solceller i energisektorn liksom för förnyelsebar energi.

 

Installationstakten för solceller fortsätter att öka i Sverige och de senaste årens marknadstillväxt har varit större än någonsin. Marknaden för solenergi har gynnats av sjukande systempriser, regeringens beslut om en ökad miljömedvetenhet hos befolkningen.

Marknadsutveckling

 
Energisektorn

Marknadsutveckling

 
Förnybar energi

Marknadsutveckling

 
Solenergi