Marknadsutveckling

Energisektorn (nationell grafik)

Nettoelproduktion per energikälla i Sverige med den årliga förändringen 2022

Nettoproduktion från elproduktionsanläggningar per kraftslag i Sverige 2015 – 2022

Bruttoelproduktion per kraftslag i Sverige 2011 – 2022

Elpris för privata hushåll i Sverige 2016 – 2022

Elpriset per kWh för privata hushåll bestäms till stor del av skatter och avgifter. Priserna anges för ett hushåll med en elförbrukning på 2.500 - 5.000 kWh/år.

Elpris för företag i Sverige 2016 – 2022

Elpriset per kWh för kommersiella kunder bestäms till stor del av skatter och avgifter. Priserna är angivna för ett företag med en elförbrukning på 20 - 500 MWh/år.

Energisektorn (Internationell grafik)

Elpris för privata hushåll i Europa 2022

Elpriserna för privata hushåll i Europa (elförbrukning 2 500-5 000 kWh/år) var mellan 9 och 52 cent/kWh år 2022.

Det genomsnittliga elpriset inom EW var 24 cent/kWh.

Globala elektricitets produktionen enligt energikällor

Grafen visar att förnybar energi kommer dominera den globala elproduktionen i framtiden. År 2050 förväntas andelen solel ha ökat till cirka 35% av den totala elproduktionen.

Du hittar mer detaljerade presentationer om detta ämne. vid: