Marknadsutveckling

Energisektorn (nationell grafik)

Tillförsel och användning av el 2011–2016 [GWh]

Elpris för villa med elvärme och rörligt elavtal 1a jan varje år [öre/kWh]

Energisektorn (Internationell grafik)

Globala elektricitets produktionen enligt energikällor

Du hittar mer detaljerade presentationer om detta ämne. vid:

Internationell:

Europeiska kommissionen