Marknadsutveckling

Energisektorn (nationell grafik)

Tillförsel och användning av el 2011–2016 [GWh]

Elpris för villa med elvärme och rörligt elavtal 1a jan varje år [öre/kWh]

Energisektorn (Internationell grafik)

Globala elektricitets produktionen enligt energikällor

Grafen visar att förnybar energi kommer dominera den globala elproduktionen i framtiden. År 2050 förväntas andelen solel ha ökat till cirka 40% av den totala elproduktionen.

Du hittar mer detaljerade presentationer om detta ämne. vid: