Marktentwicklung

Energisektorn (nationell grafik)

Bruttotillförsel av elektricitet per produktionsslag [GWh]

Elpris för villa med elvärme och rörligt elavtal 1a jan varje år [öre/kWh]

Energisektorn (Internationell grafik)

2016 Världsomfattande nyinstallerade kraftverkskapacitet i GW

Du hittar mer detaljerade presentationer om detta ämne. vid:

Internationell:

Europeiska kommissionen