Marknadsutveckling

Förnybar energi (nationell grafik)

Den del av den totala elförbrukningen som kommer från (vatten-, vind- och solkraft) per år i Sverige

Förnybar energi (internationell grafik)

Fördelning av förnybara energikällor över hela världen (BRICS, EU och topp 6 länder, 2018)

Vattenkraft ingick inte i grafiken eftersom den är den största mängden förnybara energikällor och skulle maskera utvecklingen av andra, mindre vanliga teknologier. De fem BRICS-länderna är Brasilien, Ryssland, Indien, Kina och Sydafrika.

Utveckling av elproduktionskapacitet globalt

Den förnybara strömproduktionskapaciteten steg i 2018 med 8,1 %. Förra året uppgick nyinstallationerna till 171 GW, varav 98 GW kom från solenergi.

 
  • Solenergi (+ 26 %)
  • Vindenergi (+ 10 %)
  • Bioenergi (+ 5 %)
  • Vattenkraft (+ 2 %)
  • Jordvärme (+ 4 %)

 

Du hittar mer detaljerade presentationer om detta ämne. vid: