Marknadsutveckling

Förnybar energi (nationell grafik)

Andel förnybar energi i elproduktionen i Sverige 2010 - 2022

Energikällornas relativa andel av elproduktionen som härstammar från förnybara energikällor i Sverige2022

Förnybar energi (internationell grafik)

Utvidgning av kapaciteten för förnybar energi per energikälla i hela världen

Den förnybara strömproduktionskapaciteten steg i 2021 med 9,57 %.

I 2022 nyinstallationerna till 295 GW, varav 192 GW kom från solenergi.

 

Relativ andel av den globala produktionskapaciteten för förnybar energi efter energikälla 2022

Du hittar mer detaljerade presentationer om detta ämne. vid: