Förnybar energi (internationell grafik)

Fördelning av förnybara energikällor över hela världen (BRIKS, EU och topp 6 länder, 2019)

Vattenkraft ingick inte i grafiken eftersom den är den största mängden förnybara energikällor och skulle maskera utvecklingen av andra, mindre vanliga teknologier. De fem BRIKS-länderna är Brasilien, Ryssland, Indien, Kina och Sydafrika.

Utveckling av elproduktionskapacitet globalt

Den förnybara strömproduktionskapaciteten steg i 2019 med 6,6 %.

Förra året uppgick nyinstallationerna till 190,9 GW, varav 109 GW kom från solenergi.

 

Du hittar mer detaljerade presentationer om detta ämne. vid: