Marknadsutveckling

Förnybar energi (nationell grafik)

Den del av den totala elförbrukningen som kommer från (vatten-, vind- och solkraft) per år i sverige [%]

Förnybar energi (internationell grafik)

Fördelning av förnybara energikällor över hela världen (BRICS, EU och topp 6 länder, 2016)

Vattenkraft ingår inte i grafiken då den är den klart största förnybara energikällan globalt och skulle därför dölja de andra, mindre utvecklade teknologierna. De fem BRICS-länderna är Brasilien, Ryssland, Indien, Kina och Sydafrika.

Nyinstallerad effekt

Förnybar produktionskapacitet steg 2017 med 167 GW, eller 8,3%. Samma trend har även setts åren innan med en ökning på 8-9%. Solkraft tog förstaplatsen igen, med en kapacitetsökning på 94 GW (+32%), följt av vindkraft med en ökning på 47 GW (+10%). Vattenkraft och bioenergi ökade med 21 GW (+2%) respektive 5 GW (+5%).

Geotermisk energi ökade med endast strax under 1 GW 2017. Förnybar energis positiva utveckling drivs huvudsakligen av nyinstallationer av sol- och vindkraft, vilka tillsammans stod för 85% av all nyinstallerad effekt 2017.

Du hittar mer detaljerade presentationer om detta ämne. vid: