Förnybar energi (internationell grafik)

Fördelning av förnybara energikällor över hela världen (BRICS, EU och topp 6 länder, 2018)

Vattenkraft ingick inte i grafiken eftersom den är den största mängden förnybara energikällor och skulle maskera utvecklingen av andra, mindre vanliga teknologier. De fem BRICS-länderna är Brasilien, Ryssland, Indien, Kina och Sydafrika.

Utveckling av elproduktionskapacitet globalt

Den förnybara strömproduktionskapaciteten steg i 2019 med 7,4 %. Förra året uppgick nyinstallationerna till 174,7 GW, varav 97 GW kom från solenergi.

 

 

  • Solenergi (+ 20,1 %)
  • Vindenergi (+ 10,5 %)
  • Bioenergi (+ 4,2 %)
  • Vattenkraft (+ 1,1 %)
  • Jordvärme (+ 5,3 %)

 

Du hittar mer detaljerade presentationer om detta ämne. vid: