Marknadsutveckling

Solenergi (nationell grafik)

Årlig installerad solcellseffekt i Sverige

Svenskarnas inställning till solenergi

Svenskarna har en övervägande positiv inställning till solenergi och dess framtid i Sverige.
Under första halvåret 2019 fick E.ON in drygt 2.600 förfrågningar om att ansluta solel. Det är nästan dubbelt så många som under samma period 2018 då antalet var 1.315 ärenden.

Solenergi (internationell grafik)

Andel av PV i nationell elförbrukning 2019

Denna figur visar andelen solel som teoretiskt bidrar till att försörja elbehovet i några utvalda länder (IEA PVPS bl.a.), och baseras på installerad solcellseffekt fram till 2019.

Solceller bidrar med nästan 3 % av världens elproduktion och nästan 5 % inom Europeiska Unionen. Tyskland är med 8,6% klar etta i Europa.

Årlig och kumulativt installerad PV-effekt 2019 för utvalda länder

Nya solcellsinstallationer i Europa 2014-2019 samt prognos till 2023

Distribution av nyinstallerad solcellseffekt världen över 2018 vs. 2019

Den årliga globala solcellsutbyggnaden var förra året 97 GW.

Även om detta var 3 GW mindre än under 2018 så ökade den årliga solcellsutbyggnaden inom Europa från 8,9 till 19,1 GW. 

Du hittar ytterligare förklaringar om ämnet under: