Marktentwicklung

Solenergi (nationell grafik)

Årlig installerad solcellseffekt i Sverige

Svenskarnas inställning till solenergi

Historiska elpriser

Historiska elpriser. Priserna är angivna inklusive elcertifikat, exklusive påslag, energiskatt och moms.

Solenergi (internationell grafik)

Distribution av nyinstallerad solcellseffekt världen över 2012 vs. 2016

Under 2012 var Tyskland fortfarande i spetsen för den globala expansionen av fotovoltaiska system.

De senaste åren har dock Europa blivit rejält omsprungna av övriga världen när det gäller installationstakten.

Andel av PV i nationell elförbrukning 2016

I flera länder har solenergins bidrag till elmixen nu passerat enprocentsspärren. Högst andel har Grekland med 7,4%. Sammanräknat bidrar solel till nästan 4% av det europeiska elbehovet.

Årlig och total installerad solcellseffekt 2016

Nybyggda globala solcellsanläggningar, 2006-2016 och prognosen till 2019

Du hittar ytterligare förklaringar om ämnet under: