Marktentwicklung

Solenergi (nationell grafik)

Årlig installerad solcellseffekt i Sverige

Svenskarnas inställning till solenergi

Historiska elpriser

Historiska elpriser. Priserna är angivna inklusive elcertifikat, exklusive påslag, energiskatt och moms.

Solenergi (internationell grafik)

Distribution av nyinstallerad solcellseffekt världen över 2012 vs. 2016

Under 2012 var Tyskland fortfarande i spetsen för den globala expansionen av fotovoltaiska system.

Under tiden verkar hela Europa förlora sin koppling till internationell utveckling.

Andel av PV i nationell elförbrukning 2016

I flera länder passade bidraget av solenergin till elbehovet den enprocentssspärren. På första platsen står Grekland med nästan 7,4 %. Allt i allt ligger det europeiska bidraget av solenergin til elbehovet vid nästan 4%.

Årlig och kumulativt installerad PV-effekt 2016

Du hittar ytterligare förklaringar om ämnet under: