Marknadsutveckling

Solenergi (nationell grafik)

Årlig installerad solcellseffekt i Sverige

Svenskarnas inställning till solenergi

Historiska elpriser

Historiska elpriser. Priserna är angivna inklusive elcertifikat, exklusive påslag, energiskatt och moms.

Solenergi (internationell grafik)

Andel av PV i nationell elförbrukning 2018

I flera länder har solenergins bidrag till elmixen nu passerat enprocentsspärren. Högst andel har Tyskland med 7,9 % i europa.

Årlig och kumulativt installerad PV-effekt 2018

Distribution av nyinstallerad solcellseffekt världen över 2012 vs. 2018

Under 2012 var Tyskland fortfarande i spetsen för den globala expansionen av fotovoltaiska system.

De senaste åren har dock Europa blivit rejält omsprungna av övriga världen när det gäller installationstakten.

Nya solcellsinstallationer globalt 2014-2018 samt prognos till 2023

Du hittar ytterligare förklaringar om ämnet under: