Marknadsutveckling

Solenergi (nationell grafik)

Tillskott av solcellskapacitet per system i Sverige från 2013-2022

Utveckling av elproduktion från solcellsanläggningar i Sverige 2011-2022

Elproduktionskapacitet för solcellsanläggningar i Sverige 2012 - 2021

Solenergi (internationell grafik)

Teoretisk andel av solenergi som behövs för att täcka elbehovet 2022

Denna figur visar andelen solel som teoretiskt bidrar till att försörja elbehovet i några utvalda länder (IEA PVPS bl.a.), och baseras på installerad solcellseffekt fram till 2022.

Solceller bidrar med nästan 6,2 % av världens elproduktion och nästan 8,7 % inom Europeiska Unionen.

De tio största installerade solenergieffekter per år, eller kumulativt installerade solcellskapaciteterna i världen 2022

De tio största installerade solenergieffekter per år, eller kumulativt installerade solcellskapaciteterna per capita i världen 2022

Du hittar ytterligare förklaringar om ämnet under: