Marknadsutveckling

Solenergi (nationell grafik)

Nätanslutna solcellsanläggningar, antal och installerad effekt, fr.o.m. år 2016

Solenergi (internationell grafik)

Andel av PV i nationell elförbrukning 2021

Denna figur visar andelen solel som teoretiskt bidrar till att försörja elbehovet i några utvalda länder (IEA PVPS bl.a.), och baseras på installerad solcellseffekt fram till 2021.

Solceller bidrar med nästan 5 % av världens elproduktion och nästan 7,2 % inom Europeiska Unionen.

Årlig och kumulativt installerad PV-effekt 2021 för utvalda länder

Nya solcellsinstallationer i Europa 2017-2021 samt prognos till 2026

Du hittar ytterligare förklaringar om ämnet under: