Uppsats försäljning/marknadsföring/teknik på olika solarmarknader

Avdelning

Marknadsföring/Försäljning/Projektering

Ansvarsområde

Aktuella problemformuleringar från olika solarcellsmarknader.

Uppgifter

Forsknings och lösningsmetoder från konkreta problemformuleringar från solarcellsmarknaden. Det kan handla om både tekniska som kommerciella områden, men utgångspunkten ska alltid vara att det är försäljningsfrämjande. Förslag till ämnen från vår sida, ska diskuteras individuellt.

Förkunskaper

Minimiperiod för uppsatsen är tre månader. Minst tre års ingenjörsstudier inom energisektor samt att du besitter organisatoriska egenskaper, en vilja att resa och en positiv inställning till förnybara energier. Arbetet skrivs på tyska eller engelska. 

Arbetsplats

Kontor i Handewitt

Arbetstid

Må.-Fr. 08:30-17:00, 40 tim./vecka

Semester

Efter avtal

Från och med när?

Efter avtal

Ansökan

per post eller mejl

Kontaktuppgifter

EWS GmbH & Co. KG
Fenja Lippert
Am Bahnhof 20
24983 Handewitt
Tlf: +49 (0) 4608 60 75 – 520
E-mail: f.lippert_at_fotovoltaik.se