Er kontaktperson - Administration

Administration
Avdelning

Styrning

Susan Deutsch

Handelschef/Prokurist
HR-chef

 • Styrning
 • Entrepenad
 • Finansiell planering
 • Personalfrågor
Redovisning
Avdelning

Finansiell redovisning och
bokföring

Helga Staack

Gruppchef

 • Finansiell redovisning
 • Tillgångsredovisning
 • Ekonomistyrning
Redovisning
Avdelning

Ekonomiavdelningen – utbetalningar

Claudia Czech

 
 • Krediteringskonton
 • Tjänstefakturor
Redovisning
Avdelning

Ekonomiavdelningen – inbetalningar

Tanja Ebsen

 
 • Kundfordringar
 • Dunning
Redovisning
Avdelning

Ekonomiavdelningen – inbetalningar

Manon Becsei

 
 • Kundfordringar
 • Dunning
Administration
Avdelning

Löneutbetalning
Projektbolag

Nicole Wagner

 
 • Löneutbetalning
 • Sakfrågor
 • Personalansvarig anställd
Administration
Avdelning

Egendomsförvaltning
Praktikant

Fenja Lippert

 
 • Förvaltning av egendom
 • Förbrukningsfakturering
 • Personalansvarig praktikant
Administration
Avdelning

Reception

Ute Meyer-Cords

 
 • Kundsupport
 • Generell administration
 • Organisation
Administration
Avdelning

Reception

Alina Lubinski

 
 • Kundsupport
 • Generell administration
 • Organisation