Er kontaktperson - Redovisning

Avdelning

Ekonomiavdelningen – utbetalningar

Claudia Czech

  • Krediteringskonton
  • Kundfordringar
  • Dunning

Ms Czech ansvarar för hanteringen av inkommande fakturor.

Dessutom är Ms Czech ansvarig för att upprätta EWS servicekonton. 

Direktnummer:
+49 46 08 / 60 75 - 534