Er kontaktperson - Administration

Avdelning

Egendomsförvaltning
Praktikant

Fenja Lippert

  • Förvaltning av egendom
  • Förbrukningsfakturering
  • Personalansvarig praktikant

Fru Lippert är ansvarig för förvaltningen av alla fastigheter.

Hennes uppgifter omfattar även upprättning av konsumtionsredovisning samt uppdatering och övervakning av hyresavtal och försäkringsavtal.

Direktnummer:
+49 46 08 / 60 75 - 520