Avdelning

Ekonomisk redovisning och
bokföring

Helga Staack

Avdelningschef

  • Ekonomisk bokföring
  • Redovinsning av anläggningstillgångar
  • Controlling

Direktnummer: +49 46 08 / 60 75 - 530

E-mail: h.staack@fotovoltaik.se