Er kontaktperson - Redovisning

Avdelning

Finansiell redovisning och
bokföring

Helga Staack

Avdelningschef

  • Finansiell redovisning
  • Tillgångsredovisning
  • Ekonomistyrning

Mrs Staack är som gruppchef ansvarig för all ekonomisk bokföring. Förutom övervakning och avstämning förbereder hon även årsredovisningen.

Dessutom hör tillgångsredovisning till hennes område.

Direktnummer:
+49 46 08 / 60 75 - 530