Avdelning

Ekonomisk redovisning och
bokföring

Helga Staack

Avdelningschef

  • Ekonomisk bokföring
  • Redovinsning av anläggningstillgångar
  • Controlling
Direktnummer:
+49 46 08 / 60 75 - 530