Er kontaktperson - Redovisning

Avdelning

Ekonomiavdelningen – inbetalningar

Tanja Ebsen

  • Kundfordringar
  • Dunning
  • Fakturering

Fru Ebsen ansvarar för bokning och hanteringen av kundfordringar.

Hennes uppgifter inkluderar även övervakning av inkommande betalningar och dunning.

Direktnummer:
+49 46 08 / 60 75 - 535