Er kontaktperson - Leverans

Avdelning

Logistik

Michael Lenski

  • Leveransprocess

Michael Lenski ansvarar för frågor som rör leveranser, för smidig leverans av varor samt tar fram fraktdokument.

Han står också till förfogande för alla frågor som rör levarans.

 

Direktnummer:
+49 46 08 / 60 75 - 220