Er kontaktperson - Leverans

Avdelning

Logistik

Stefano Arcamone

Avdelningschef Leverans / Orderplockning

  • Leveransprocess

Mr Arcamone hanterar leveransfrågor och skapar fraktdokument.

Utövder det är han kontaktperson för frågor som rör levarans.

Direktnummer:
+49 46 08 / 60 75 - 226