Er kontaktperson - Inköp

Avdelning

Affärsutveckling

Jan Paul Dahm

M. Eng.

  • Portföljutveckling
  • Kvalitetshantering
  • Digitalisering

Herr Dahm stödjer inköps- och företagsledningen vid val av leverantörer och produkter, samt vid utvecklingen av framåtsträvande tjänster och kommunikationsverktyg. Han är även ansvarig för regelbunden kontroll och anpassning av interna kvalitetsstandarder, åtgärdsrutiner och dokumentationsriktlinjer.

Direktnummer:
+49 46 08 / 60 75 - 553