Avdelning

Kvalitets- och produktmanagement

Moritz Winner

Dipl.-Ing. (FH)
Inköps- och operativ chef

  • Tekniska riktlinjer
  • Reklamationshantering
  • Kvalitetssäkring

Direktnummer: +49 46 08 / 60 75 - 162

E-mail: m.winner@fotovoltaik.se