Er kontaktperson - Inköp

Avdelning

Produktportfölj

Moritz Winner

MSc. (FH)
Inköps- och avdelningschef

  • Tekniska riktlinjer
  • Reklamationsärenden
  • Kvalitetssäkran

Som avdelningschef för offertavdelningen och teknisk service är Mr Winner ansvarig för organisationn och koordination av aktiviteterna på avdelningen. Efter projektering är han den främsta kontaktpersonen för våra kunder för eventuella frågor. 

Dessutom hanterar Mr Winner kvalitets- och produktärenden vid tekniska inköp.

Direktnummer:
+49 46 08 / 60 75 - 162