Avdelning

Operativa inköp

Paul Haustein

Dipl.-Wirtschaftsing. (FH)
Inköpsavdelningsledning

  • Beställningar
  • Leveranslogistik
  • Kvalitetssäkring

Direktnummer: +49 46 08 / 60 75 - 551

E-mail: p.haustein@fotovoltaik.se