Er kontaktperson - Inköp

Avdelning

Inköpsavdelningen

Paul Haustein

Dipl.-Wirtschaftsing. (FH) Gruppchef på inköp

  • Beställningar
  • Leveranslogistik
  • Kvalitetssäkring

Mr Haustein ansvarar för alla tekniska aspekter av inköp. Han är ansvarig för att säkerställa produktkvaliteten och samordning med våra leverantörer.

Dessutom utarbetar han de tekniska riktlinjerna och övervakar deras överensstämmelse med arbetsprocesserna.

 

Direktnummer:
+49 46 08 / 60 75 - 551