Avdelning

Externa representationer
Inköp/Försäljning

Kai Lippert

VD

  • Försäljningsfrämjande
  • PR
  • Volym- och prisförhandlingar
Direktnummer:
+49 46 08 / 67 81