Er kontaktperson - Ledningen

Avdelning

Externa representationer
Inköp/Försäljning

Kai Lippert

VD

  • Försäljningsfrämjande
  • PR
  • Volym- och prisförhandlingar

Förutom sin funktion som VD är Mr Lippert ansvarig för utveckling och efterlevnad av företagets kärnvärden. Han representerar företaget på föreläsningsevenemang och i lobbyverksamhet i kommunala och politiska utskott. Mr Lippert är också kontaktperson för alla ramavtalskontrakt med våra leverantörer.

Mr Lippert är grundare och ensam ägare av företaget.

Direktnummer:
+49 46 08 / 67 81