Avdelning

Externa representationer
Inköp/Försäljning

Kai Lippert

VD

  • Försäljningsfrämjande
  • PR
  • Volym- och prisförhandlingar

Direktnummer: +49 46 08 / 67 81

E-mail: k.lippert@fotovoltaik.se