Avdelning

Marketing

Fabian Heuer

Avdelningschef Marketing

  • Teamsamordning
  • PR
  • Internationell marknadsföring

Direktnummer: +49 46 08 / 60 75 - 495

E-mail: f.heuer@fotovoltaik.se