Er kontaktperson - Marknadsföring

Avdelning

Konceptdesign / Redaktion

Ina Todt

MSc – European Studies

  • Assistans
  • Konceptutveckling
  • Projekt

Fru Todt ansvarar för utveckling av koncept och organisatoriskt stöd i projekt.

Dessutom stöder fru Todt sitt team i utarbetandet av redaktionella bidrag och i allmänhet bistånd och forskningsaktiviteter.

Direktnummer:
+49 46 08 / 60 75 - 493