Er kontaktperson - Marknadsföring

Avdelning

Mediegestaltning

Martin Röschmann

  • Webdesign
  • Animationsdesign
  • Film- och Bildbearbetning

Mr Röschmann ansvarar för förvaltningen av befintliga EWS-webbplatser och skapandet av nya EWS-webbplatser.

Hans uppgifter innefattar hantering av text- och multimediedokument. Dessutom är herr Röschmann ansvarig för utformningen av interaktiva applikationer (Flash) samt videoväggspresentationer.

Direktnummer:
+49 46 08 / 60 75 - 491