Er kontaktperson - Marknadsföring

Avdelning

Försäljning & marknadsföring

Stefan Ebert

MSc – Management Studies
Försäljnings- och marknadschef

  • Marknadsanalys
  • Strategiutveckling
  • Budgethantering

Herr Ebert är som försäljnings- och marknadschef ansvarig för strategisk och operativ sammankoppling av avdelningarna 

Huvuduppgifterna omfattar utarbetande av marknadsanalyser, analys av försäljningsstatistik, planering och utveckling av försäljningsstrategier samt andra operativa uppgifter som marknadsföring och budgethantering. Vidare planerar och samordnar Mr Ebert alla försäljningsaktiviteter för extern liksom intern service.

Direktnummer:
+49 46 08 / 60 75 - 420