Avdelning

Försäljning & marknadsföring

Stefan Ebert

MSc – Management Studies
Försäljnings- och marknadschef

  • Marknadsanalys
  • Strategiutveckling
  • Budgethantering
Direktnummer:
+49 46 08 / 60 75 - 420