Er kontaktperson - Offertavdelning

Avdelning

Offertavdelningen

Arne Knicker

Avdelningschef projektplanering

  • Rådgivning
  • Offertbearbetning
  • CAD-representationer

Mr Knicker är inom ramen för framställning av offerter ansvarig för beräkningarna i solcellsprojekt.

Till hans uppgifter hör bedömningen av de tekniska förutsättningarna för byggandet av solcellsanläggningar. För detta utför Mr Knicker ekonomiska beräkningar och resultatsimuleringar. Dessutom skapar han CAD-ritningar och tar fram blockdiagram och nätanslutningsplaner.

Som medlem i vårt team som ger presentationer är Mr Knicker också en kompetent kontaktperson både under och utanför EWS seminarier. 

Direktnummer:
+49 46 08 / 60 75 - 183