Er kontaktperson - Offertavdelning

Försäljningsområde

N-Ost / N-West / S-West / S-Ost (Tyskland)

Frank Niederland

Solcellskonsulent (DGS)

  • Rådgivning
  • Offertbearbetning
  • CAD-representationer

Frank Niederland är inom ramen för framställning av offerter ansvarig för beräkningarna i solcellsprojekt.

Till hans uppgifter hör bedömningen av de tekniska förutsättningarna för byggandet av solcellsanläggningar. För detta utför Frank Niederland ekonomiska beräkningar och resultatsimuleringar. Dessutom skapar han CAD-ritningar och tar fram blockdiagram och nätanslutningsplaner.

 

 

 

 

Direktnummer:
+49 46 08 / 60 75 - 197